Ban Quản lý tòa nhà chung cư có được phạt tiền người vi phạm hay không?

Trần Thanh Sơn, Yên Sở, Hà Nội

Ban quản lý toà nhà chung cư nơi chúng tôi ở đã tiến hành phạt tiền đối với những người có hành vi đốt vàng mã, vứt rác… không đúng nơi quy định. Tôi được biết, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc các cơ quan nhà nước như Ủy ban nhân dân, Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra… Như vậy, có thể khẳng định Ban quản lý toà nhà chung cư đã lạm quyền khi phạt tiền người có hành vi vi phạm hay không?

Trả lời:

Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật My Alfa, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, “xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”.

Đúng như bạn biết, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Luật này và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, không có Ban Quản lý tòa nhà chung cư. Vì thế, nếu họ áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính là trái thẩm quyền.

Việc Ban Quản lý tòa nhà chung cư nơi các bạn sinh sống áp dụng phạt tiền là thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên về phạt vi phạm hợp đồng được quy định tại pháp luật dân sự và pháp luật về nhà ở. Cụ thể:

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, một trong những nghĩa vụ chủ sở hữu được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 39 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) là “đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà Ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành”.

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là Hợp đồng dịch vụ, được giao kết giữa Ban Quản trị nhà chung cư với tư cách là người đại diện cho các chủ sở hữu, sử dụng căn hộ và đơn vị quản lý vận hành sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn.

Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015, “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Thỏa thuận phạt vi phạm được quy định tại Điều 418 của Bộ luật này như sau:

“1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  1. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
  2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm”.

Tóm lại, nếu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thỏa thuận về việc phạt vi phạm hợp đồng, bao gồm các hành vi như thông tin bạn nêu thì người vi phạm có thể bị phạt tiền. Khi đó, Ban Quản lý tòa nhà chung cư thu tiền phạt với tư cách là một bên tham gia hợp đồng, chứ không phải là xử phạt vi phạm hành chính.

 

Bạn đang theo dõi bài viết Ban Quản lý tòa nhà chung cư có được phạt tiền người vi phạm hay không?” được luật sư My Alfa đăng tải trên mục giải đáp pháp luật. Tư vấn trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo, nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn có thể gọi điện thoại tới số điện thoại: +84.024 320 07619  để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.